Skip to content

Servicii Medicale de Medicina Muncii

Serviciile oferite sunt de cea mai buna calitate si corespund normelor legale in materie de medicina a muncii, desfasurandu-se in baza principiului pastrarii secretului profesional medical.
Contravaloarea serviciilor medicale se stabileste in functie de numarul de angajati ce urmeaza sa beneficiaze de aceste servicii.

  1. Examene clinice la angajare / de adaptare / periodice / la reluarea activitatii (muncii)
  2. Urmarirea efectuarii examenelor medicale complementare, a analizelor de laborator si a explorarilor paraclinice necesare in functie de tipul de expunere si solicitarile postului de munca recomandate de medicina muncii
  3. Urmarirea ca fisele medicale sa contina concluziile din fisele de aptitudini
  4. Intocmirea dosarului medical si eliberarea fisei de aptitudini
  5. Efectuarea actelor necesare pentru luarea in evidenta a gravidei salariate si/sau efectuarea dosarului pentru risc maternal cand este cazul
  6. Informarea conducerii firmei prin rapoarte cu privire la starea de sanatate a personalului angajat
  7. Colaborarea cu medici de alte specialitati pentru monitorizarea oricaror riscuri susceptibile de a afecta starea de sanatate a angajatilor

Observatii:

  1. Examenul psihologic si examinarile de laborator in functie de profesie se fac prin colaborare cu cabinete specializate la cele mai avantajoase preturi,iar reprezentantii acestora se pot deplasa la cererea angajatorului la sediul acestuia
  2. Examenele EKG si glicemia care sunt necesare anumitor categorii de personal sunt incluse ca bonus in oferta noastra