Skip to content

Sanatate si Securitate in Munca (SSM)

Sanatate si Securitate in Munca (SSM) – oferim servicii externe de preventie si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca

  1. Evaluarea riscurilor de accidetare si imbolnavire profesionala pentru locurile de munca/posturile de lucru ale societatii
   • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecae componenta a sstemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
   • elaborarea, indeplinirea, monitorizaea si actualizaea planului de prevenire si protectie

 

  1. Intocmirea dosarului cu documentele cerute conform legii nr. 319/2006 si normeor metodologice care cuprinde
   • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand cont de particularitatile activitatilor s ale unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru si difuzarea acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fos aprobate de catre angajator
   • propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorlor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului cu aprobarea angajatorului
   • intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
   • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, sabilirea in scris a periodicitatii instruirii aecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii s aplicarii de catre lucratori a informatiilor prmite

 

 1. Asistenta trimestriala
  • reprezentarea intereselor unitatii la controalele in domeniul SSM
  • realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor
  • verifcarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie a instructiunilor proprii precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului
  • colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie
  • informarea angajatorului in scris aupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de preenire si protectie
  • alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca