Nota de informare

Compania SC Public Euroconsulting SRL a fost inregistrata ca MARCA, sub numarul: M 2013 02968, din 24.04.2013, conform datelor OSIM

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC Public Euroconsulting SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: selectia, recrutarea si plasarea fortei de munca.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare intermedierii unui loc de munca. Refuzul dvs. determină  neprezentarea profilului Dvs. Angajatorului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: colaboratori ai SC Public Euroconsulting SRL.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC Public Euroconsulting SRL.

DA < NU <

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la departamentul de marketing, persoana de contact Iulia Oprean.
De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre Dvs.sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. Public Euroconsulting este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu caracter personal sub nr. 8343.”