1. Curs de perfectionare Inspector Resurse Umane – Inscriere curs

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

  • – Oferim: suport de curs pe CD
  • – Durata: 50 h
  – Conditii minime pentru inscriere: Diploma de Bacalaureat

2. Curs de perfectionare Manager Resurse Umane

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

  • – Oferim: suport de curs pe CD
  • – Durata: 40 h
  – Conditii minime pentru inscriere: Diploma de Bacalaureat

3. Curs de Formator

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

  • – Oferim: suport de curs pe CD
  • – Durata: 30 h
  • – Conditii minime pentru inscriere: Studii superioare

4. Curs de specializare Responsabil de Mediu (include modul de Management al Deseurilor)

Program de formare profesionala organizat in conformitate cu OUG 195/2005 Art. 94, lit.d), cara prevede obligativitatea persoanelor juridice care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului de a organiza structuri specializate pentru protectia mediului si Legea 211/2011 privind Managementul Deseurilor. Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri. In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, producatorii de deseuri persoane juridice autorizate din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia sa desemneze o persoana care sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege.

Oferim: suport de curs pe CD
Durata: 40 h
Conditii minime pentru inscriere: Studii Medii

5. Curs Protectia Muncii (SSM) – Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca

Curs acreditat de Min. Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Min. Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului!

Durata: 80h (26h Teorie + 54h Practica)
Oferim: suport de curs pe CD

Conditii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: – invatamant liceal, fara diploma de bacalaureat
Alte studii necesare: Studii in invatamant liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic

Se adreseaza tuturor celor care doresc sa indeplineasca atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in cadrul unitatii unde activeaza. Se adreseaza inclusiv administratorilor de companii si persoanelor care sunt responsabile de Protectia Muncii in companie.

6. Curs Manager de Proiect

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

Oferim: suport de curs pe CD
Durata: 50 h
Conditii minime pentru inscriere: Studii Superioare

6. Cursuri de calificare si specializare: Bucatar si Bucatar Sef

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

a) Curs Bucatar
Acesta este un curs de calificare!
Oferim: suport de curs pe CD
Durata: 720 h (240h teorie si 480h practica)
Conditii minime pentru inscriere: Invatamant general obligatoriu (Minimum 8/10 clase invatamant obligatoriu in functie de anul absolvirii si structura ciclului de invatamant la acea data)

b) Curs Bucatar Sef
Acesta este un curs de specializare!
Oferim: suport de curs pe CD
Durata: 120 h (80h teorie si 40h practica)
Conditii minime pentru inscriere: Diploma de calificare ca bucatar

7. Curs de INSUSIREA NOTIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENA

Curs avizat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului sub AVIZ Nr. 20198/23.04.2018 (Ministerul sanatatii) si Nr. 29964/26.04.2018 (Ministerul Educatiei Nationale)

Durata: 6h
Conditii minime pentru inscriere: Nu exista conditii minime de acces referitoare la studii, varsta sau pregatire profesionala
Fiecare modul de pregatire se realizeaza separat in functie de domeniul pentru care se doreste avizarea

8. Curs de calificare Lucrator in Comert

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

Oferim: suport de curs pe CD
Durata: 360h total din care 120h teorie si 240h practica (timp 3 luni)
Conditii minime pentru inscriere: Invatamant general obligatoriu (Minimum 8/10 clase invatamant obligatoriu in functie de anul absolvirii si structura ciclului de invatamant la acea data)

10. Curs de calificare Lucrator in structuri pentru constructii

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

Oferim: suport de curs pe CD
Durata: 360h total din care 120h teorie si 240h practica (timp 3 luni)
Conditii minime pentru inscriere: Invatamant general obligatoriu (Minimum 8/10 clase invatamant obligatoriu in functie de anul absolvirii si structura ciclului de invatamant la acea data)

11. Cadru Tehnic Cu Atributii In Domeniul Prevenirii Si Stingerii Incendiilor – PSI

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

Mentiuni speciale: cursul este avizat de INSPECTORATUL GENERAL AL SITUATIILOR DE URGENTA si este autorizat ANC. Cursul respecta programa cadru elaborata de IGSU

Oferim: suport de curs pe CD
Durata: 136h total din care 118h teorie si 18h practica
Conditii minime pentru inscriere: Studii medii

12. Competente sociale si civice

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

Acest curs nu are Cod COR ci face parte din categoria Competentelor Comune mai multor meserii.

Oferim: suport de curs pe CD si materiale suplimentare
Durata: 30h, 5 zile a cate 6h/zi
Conditii minime pentru inscriere: Studii medii

13. Competente antreprenoriale

Curs acreditat de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului!

Acest curs nu are Cod COR ci face parte din categoria Competentelor Comune mai multor meserii.

Oferim: suport de curs pe CD si materiale suplimentare
Durata: 30h, 5 zile a cate 6h/zi
Conditii minime pentru inscriere: Studii medii

14. Curs de Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal!

Acest curs se adreseaza tuturor companiilor care lucreaza cu date personale ale: angajatilor, clientilor, furnizorilor, partenerilor de business!
In urma participarii la acest curs veti beneficia de DIPLOMA DE PARTICIPARE eliberata de Agentia de Formare Profesionala – SC Public Euroconsulting SRL!
Odata cu obtinerea autorizatiei ANC de catre compania noastra veti fi invitat sa participati la evaluarea acestui curs si veti primi Certificat de absolvire acreditat, recunoscut ANC!

Oferim: suport de curs pe CD
Durata: 3 zile! (15h, predare si studiu individual pentru aprofundare)
Conditii minime pentru inscriere: Studii superioare